Konsult

Starting point

Sleepover

End

Effektivitet – tjäna mer pengar

Oftas ställs fötetag inför behov av att effektivisera sin verksamhet. I syfte att lyfta resultatet, kvaliteten och medarbetar motivationen. Vi är experter på området och är skickliga på att analysera problem och skapa lösningar för att möta verksamhetens mål.

 

I alla företag i olika faser ställs man inför behovet att göra rationaliseringar. Det kan t.ex vara i samband med införande av nya produkter, att organisationen vuxit sig för tung och för in-effektiv, att produktiviteten är för låg, att kvaliteten är för låg, leveranssäkerheten sjunker, för mycket reklamationer, missnöjda kunder och ett för lågt, sjunkande eller t.o.m negativt resultat.

 

Vi kan då analysera er verksamhet. I helhet eller i valda delar/processer, identifiera förbättrings och besparings potential och tillsammmans med er genomföra dessa.

Vi arbetar till 100% för kundens resultat.Ett första steg o detta upplägg är vad vi kallar en genomlysning av verksamheten. Den är för kunden kostnadsfri och icke förpliktigande för fortsatt förbättringsarbete tillsammans med 5I Consulting.Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar för att möta deras skilda behov.

 

Management konsult

5i Consulting kan även åta sig andra konsultuppdrag som utredning, analys, organisationsförändring, rationalisering, industrialisering, strategiutveckling, Processanalys och mer.

 

Välkommen med din förfrågan

 

 

By James and Rita

We love this vacation more than anything. We sure will come back